• OPTIMA + VARIANT WIGAM


• Helautomatisk enhet:

- Låg- och högtrycks snabbkopplingar

- Automatisk återvinning/återvinning.

- Automatiskt vakuum / vakuumtest.

- Automatisk PAG, POE och UV laddning.

- Automatisk köldmediepåfyllning.

- Automatisk inviduell cykel (återvinning-vakuum-laddning).

- Spolningscykel.

• Databas uppgraderbar med USB-minne.

• Integrerad skrivare. Anpassad pappersrapport med verkstads-/operatörs-/fordonsdata.

• Automatiskt larm för service: enheten meddelar när du måste byta ut filtret.

   och olja i vakuumpumpen.

• Automatisk utsläppskontroll av ej kondenserbara gaser.

• Periodiskt autotest: enheten kontrollerar den interna kretsens täthet var 20:e dag.

• Trycktest med köldmedium före laddningsfasen.

• Trycktest med kväve eller AZOIDRO (N2+H2).

• Integrerad rumstemperatursond.

• Automatisk temperaturreglering av kylmedelsvärmarcylindern.

• Klar för wifi-anslutning (tillval).

• Redo att integrera den nya köldmedieanalysatorn Variant för R1234yf/R134a.

   (tillval) hanteras direkt via OPTIMA+ pekskärm.


OPTIMA + VARIANT WIGAM

  • Artikelnummer: 13003097
  • Tillgänglighet: 1
  • 101 426.25kr

  • Exkl moms: 81 141.00kr