Integritetspolicy

På MEAB Reservdelsgrossisten AB arbetar vi för att säkerställa att din personliga integritet skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter behandlas och skyddas.

Denna integritetspolicy gäller våra kunder, leverantörer och övriga användare av bolagets tjänster. Policyn reglerar hur vi behandlar dina personuppgifter.

 Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

MEAB Reservdelsgrossisten AB (556157-3725) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande person. Det innebär att många olika typer av uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser och dina gjorda val utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med dessa uppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter när du som privatperson eller ditt företag registreras som kund, när du gör beställningar, kontaktar vår kundtjänst, prenumererar på nyhetsbrev, etc. Det kan till exempel omfatta kontaktinformation, organisationsnummer eller betalningsinformation. Det kan också gälla olika elektroniska identiteter (t ex IP-nummer) om de kan kopplas till en fysisk person.

I samband med att vi samlar in personuppgifter specificeras vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte samt hur länge vi avser att behålla dem.

 

 

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

§  För att registrera dig som kund/kontaktperson

§  För att skapa inloggningsuppgifter till e-handel.

§  För att bearbeta dina beställningar, leveranser

§  För att hantera kundserviceärenden och reklamationer

§  För att kontakta dig vid eventuella problem med beställning och/eller leverans

§  För att besvara dina frågor och informera dig om nya, ändrade tjänster/produkter/rutiner

§  För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev eller annan information/kommunikation

§  För att utföra kreditkontroller av företag som registreras som kund eller ansluts till nya tjänster

§  För att kunna fullgöra bolagets rättsliga förpliktelser

§  För att testa och förbättra system som tillhandahåller våra tjänster

§  För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster

§  För att förhindra, förebygga och utreda brott mot bolaget

§   

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra det.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst skriftligen begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dessa uppgifter är felaktiga kan du begära att få dem rättade. Du kan alltid begära att få dina personuppgifter raderade. Lagstadgade krav på personuppgifter kan inte raderas.

Kontakta oss genom brev alternativt via e-post. Kontaktuppgifter finns i slutet av policyn.

Alla vars personuppgifter finns registrerade hos oss har rätt att:

§  Få information om behandling av personuppgifter i samband med insamling av uppgifter.

§  Utan kostnad (en gång per år) på begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade hos oss.

§  Få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade.

§  Återkalla ett lämnat samtycke till användning av personuppgifter.

§  Få sina uppgifter raderade om dessa inte krävs enligt lagstiftning.

§  Avstå från riktad marknadsföring.

§  Begära att de uppgifter som du lämnat överförs till annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

§  Informeras om personuppgiftsincident som inträffat genom exempelvis data-/säkerhetsintrång.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål.

Personuppgifter kan överföras till externa parter som behandlar personuppgifter för bolagets räkning och enligt instruktion från bolaget. Sådana externa parter är personuppgiftsbiträden och ska alltid underteckna ett biträdesavtal med bolaget.

Personuppgifter kan överföras utan biträdesavtal till externa parter med eget personuppgiftsansvar när det finns laglig grund eller rättslig skyldighet för överföringen. Överföringen ska då dokumenteras och endast nödvändiga uppgifter ska överföras.

Vad är cookies och hur använder vi det?

På vissa delar av vår webbplats används cookies för att ge dig som besökare tillgång till extra funktioner exempelvis möjlighet att spara lösenord. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Mer information om cookies och hur du undviker dem finns att tillgå på Post- och Telestyrelsens webbplats, www.pts.se och på www.minacookies.se.

Personuppgiftsansvarig

MEAB Reservdelsgrossisten AB
Bröksmyravägen 13
826 50 Söderhamn
order@meab.se

0270-426530

556157-3725